Flevolandisering

Naast grootschalige verkeersingrepen laat ook de toenemende schaalvergroting in de landbouw - megastallen en intensivering - zijn diepe sporen na. Weidevogels verdwijnen in hoog tempo, evenals de variatie aan bloemen en planten. De stallen van boerderijen worden een factor 3 à 4 groter dan ze ooit waren en verknallen nog meer dan de windmolens en de wegen het Friese landschap.